Blinken

Archery Arrangements

Gruppestørrelse

For å oppnå best mulig opplæring av uerfarne bueskyttere, er det viktig at det er avsatt tid til grunnleggende opplæring, samt praktisk øvelse. Avslutningsvis arrangeres det en uhøytidelig konkurranse.

Vi anbefaler derfor at max 8 skyttere stiller opp på standplass samtidig. Hver deltager skyter 3 piler på 10 meters distanse/avstand). Mellom seriene gis det råd og tips for å forbedre teknikken. Det anbefales sessions på 30-60 minutter.

Større grupper kan deles inn i lag, og tilbys andre aktiviteter i kombinasjon med bueskytingen. To grupper kan delta på bueskytingen samtidig. Den ene gruppen skyter sine 3 piler, mens den andre gruppen venter på tur. Storgruppen kan da få felles basisopplæring, og mange vil dra nytte av å observere andres skyting. Grupper på opptil 16 personer, bør beregne minimum 40 minutter pr session.

Dersom gruppen består av barn (nedre anbefalt grense er 10 år), bør den ikke overstige 6 deltagere. Av sikkerhetsmessige hensyn må hvert barn følges av én voksen.

Design fra Adeptus