Blinken

Archery Arrangements

Sikkerhet

En viktig del av opplæringen for instruktører er sikkerhet. Vi vil ikke sette opp baner uten at disse tilfredsstiller sikkerhetskravene. Det benyttes sikkerhetsnett, flagg og sperretau. Området bak blinkene er spesielt viktig. Her er det påkrevd med en sikkerhetssone på minst 50 m eller en ”high bank”. For ordens skyld vil vi påpeke at bueskyting og alkohol ikke hører sammen.

Design fra Adeptus